Navigace

Obsah

Požární řád obce - schválen ZO dne 5.10.2016 /ke stažení zde

Hydranty pro požární účely obce - SČVK /ke stažení zde/

Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2020 a 2021 - schválen ZO dne 4.9.2019 /ke stažení zde/

Veřejnoprávní smlouva s obcí Žalany o spolupráci při zabezpečování požární ochrany /ke stažení zde/

Digitální povodňový plán obce zpracován spol.ENVIPARTNER s.r.o. na základě získané dotace v roce 2018 ke stažení zde 

Důležité odkazy:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje http://www.hzscr.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Žalany http://www.sdhzalany.cz/

Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji http://www.kr-ustecky.cz/prevence-zavaznych-havarii-2015/d-1663476

Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí výrobního areálu Velvěty /naskenovaná brožura z června 2012 - ke stažení zde/

Metodická pomůcka pro zemědělce pro období žňových prací /ke stažení zde/

Povodňový plán Czech Aerosol a.s. Velvěty /ke stažení zde/

Povodňový plán Enaspol a.s. Velvěty /ke stažení zde/

Přehled možných zdrojů rizik ve správním obvodu obce Rtyně nad Bílinou

Příručka pro obyvatele - pro případ ohrožení

Přehled jednotlivých nebezpečí v obcích ORP Teplice

Bezpečnostní desatero