Navigace

Obsah


Důležité

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB MGR. DAVID KONCZ - Dražební vyhláška č. 074 EX 00869/03-384 11.09.2020 14.10.2020
ÚZSVM Teplice -AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. EAS/UTP/071/2020 k.ú. Velvěty 10.09.2020 29.09.2020
ÚZSVM - aktualizovanÿ seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 19.08.2020
MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita 28.07.2020 31.12.2022
Finanční příspěvek pro občany 65+ pro rok 2020 - Upozornění 22.06.2020
Finanční příspěvek od obce na dopravu ve výši 1000,-Kč ve školním roce 2020/2021 22.06.2020 24.02.2021
Pohřebiště Rtyně nad Bílinou - pasportizace hřbitova + nový Řád veřejného pohřebiště včetně ceníku od 1.7.2020 22.06.2020
MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita 06.04.2020 31.12.2022
MVČR - informování občanů - Občan na úřadě - důležitý odkaz 01.02.2019
SENIOR PAS 2019 pro občany obce Rtyně nad Bílinou a spádových místních částí - Dům kultury Teplice 01.01.2019 31.12.2021
GDPR - Změna mailové adresy úřadu 06.08.2018
Povinnosti majitelů psů - důležité informace 01.01.2018
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2015 - 2026 - odkaz 11.03.2016
Česká telekomunikační infrastruktura - existence nadzemních a podzemních sítí - leták 13.01.2016
Nařízení Statutárního města Teplice - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 03.03.2015
Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí 05.02.2015

Formuláře ke stažení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Ostatní dokumenty

Usnesení zastupitelstva obce + pozvánky, harmonogram

Hospodaření obce a MŠ - výkazy /Rozpočet, Střednědobý výhled, Závěrečný účet obce, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha atd.

Výroční zpráva 106/1999

Pozemky - záměry prodeje, pronájmů, bezúplatných převodů + obnova katastrálních operátů

Volby 2018 - 2022

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od 2016 - nad 50 000,-Kč

Protipovodňová opatření obce Rtyně nad Bílinou

GDPR

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Fotografie a videozáznamy na akcích obce Rtyně nad Bílinou 25.05.2018