Navigace

Obsah

Zpět

Obnova katastrálního operátu k.ú. Rtyně nad Bílinou a k.ú. Velvěty - povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti 2021 - prodlouženo do 1.4.2021

Upozornění na povinnost podat daňové přiznání v lednu 2021 na základě vyhlášení obnovy katastrálního operátu 30.11.2020 pro k.ú. Rtyně nad Bílinou /obec Rtyně nad Bílinou, Vrahožily/ a pro k.ú. Velvěty /Kozlíky, Velvěty, Sezemice/

aktualizováno dne 11.1.2021 - TERMÍN PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ JE DO 1.4.2021

Vzhledem k tomu, že při obnově katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel nebo změna poplatníka), jste v tomto případě povinni dle §13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedete vzniklé změny (tedy 2021).

V případě, kdy daňové přiznání podáte po uplynutí termínu k podání nebo nepodáte vůbec, vzniká Vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle §250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která činní nejméně 500,- Kč. 

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníka nemovitosti

 

Vyvěšeno: 1. 1. 2021

Datum sejmutí: 1. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět