Navigace

Obsah

Zpět

Protipovodňová opatření obce Rtyně nad Bílinou - Informace k projektu

EU

Název projektu: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002102

Evidenční číslo EDS/SMVS:115D312040088

Typ financování: EX POST

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Řdící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Rtyně nad Bílinou

Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodńového plánu. jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Realizací projektu bude 79 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

1) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - únor 2017

Celkové způsobilé výdaje: 2 139 953,-Kč 

Dotace EU: 1 497 967,- Kč(70%)

Příspěvek příjemce podpory: 641 986,-Kč (30%)

2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace  - změna - červen 2017

Celkové zpsůbilé výdaje: 2 098 821,-Kč

Dotace EU: 1 469 174,70,-Kč 

Příspěvek příjemce podpory: 629 646,30 ,-Kč

DATUM ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 7.9.2016

DATUM UKONČENÍ PROJEKTU: 31.3.2018 /akt.30.9.2018

EU

 

 

Vyvěšeno: 1. 11. 2017

Datum sejmutí: 1. 1. 2031

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět