obec Rtyně
obecRtyně nad Bílinou
Krásné a pohodové léto přejí všem svým spoluobčanům zástupci obce Rtyně nad Bílinou
 
 
Uzavírka mostu ev. č. 25817-1 Rtyně nad Bílinou (přes železniční trať) od 21.6.2024  

 

Uzavírka mostu ev. č. 25325-2 Malhostice (přes SMV I/63) od 30.4.2024 do 31.10.2024 

 
!Leden 2024 - zahájen bezplatný svoz směsných komunálních odpadů pro rok 2024 - žádáme občany, aby nádoby k vývozu dávali plné a využívali nádoby na tříděné odpady /sklo,papír, plasty, tuky, kovy/ na jednotlivých sběrných místech

Kanalizace obce a místních částí

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU

Obec Rtyně nad Bílinou připravuje projektovou dokumentaci splaškové kanalizace. Vzhledem k rozsáhlosti projektové dokumentace je projekt rozdělen na etapu č. 1 (odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou a místní části Sezemice, Malhostice a Vrahožily) a etapu č. 2 (odkanalizování místní části Kozlíky, Velvěty).

Etapa č. 1 (odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou a místní části Sezemice, Malhostice a Vrahožily)

Splaškové odpadní vody z Vrahožil budou gravitačně svedeny do čerpací stanice odpadních vod, která se nachází v západní části, směr Rtyně nad Bílinou, a poté budou výtlakem napojeny na gravitační kanalizaci v obci Rtyně nad Bílinou.

V místní části Malhostice je navržena čerpací stanice odpadních vod, do které budou přivedeny gravitačně splaškové odpadní vody, a poté budou výtlakem napojeny na gravitační kanalizaci v obci Rtyně nad Bílinou. Vzhledem k výškové členitosti terénu musela být navržena i tlaková kanalizace (v místě za Malhostickým rybníkem, směr Brozánky).

V místní části Sezemic budou splaškové odpadní vody gravitačně svedeny do čerpací stanice odpadních vod, a poté výtlakem do gravitační splaškové kanalizace v obci Rtyně nad Bílinou. Čerpací stanice odpadních vod se nachází ve východní části Sezemic (zelený pás, točna autobusu), směr Velvěty.

Splaškové odpadní vody v obci Rtyně nad Bílinou budou čištěny na plánované čistírně odpadních vod (dle územního plánu umístěna v severovýchodní části obce – směr Brozánky). Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do řeky Bíliny. Vzhledem k výškové členitosti terénu je část obce za řekou Bílinou gravitačně svedena do čerpací stanice odpadních vod, která se nachází v zeleném pásu na pozemku p.č. 188, a poté výtlakem vedena na páteřní stoku gravitační splaškové kanalizace. V určitých místech obce je navržena tlaková kanalizace viz projektová dokumentace.

Etapa č. 2 (odkanalizování místní části Kozlíky, Velvěty)

Splaškové odpadní vody z Kozlík budou gravitačně svedeny do čerpací stanice odpadních vod, která je umístěna za železniční tratí, směr Velvěty, a poté výtlakem napojeny na splaškovou gravitační kanalizaci ve Velvětech. Splaškové odpadní vody budou centrálně čištěny na plánované čistírně odpadních vod, která bude umístěna v jižní části Velvět na obecním pozemku p.č. 741. Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do řeky Bíliny.

Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a bude odvádět pouze dešťové vody.

Gravitační splašková kanalizace

Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou, DČOV), tyto objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí.

Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna na soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem). Nově navržená kanalizační přípojka by měla vést alespoň 1,0 m od stávajících budov a nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení – vodovod, plynovod, elektrické a sdělovací kabely. Přitom nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1,0 m.

 

Tlaková splašková kanalizace

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty, která bude umístěna na pozemku RD (tak, aby byla provozovateli přístupná). Čerpací šachty tedy nahradí septiky, žumpy nebo domovní čistírny, které budou vyřazeny z provozu a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrž na dešťovou vodu. Tyto stávající nádrže nelze využít jako čerpací jímky, ani se v nich nesmí splašková odpadní voda akumulovat před vstupem do tlakové kanalizace.

Čerpací šachta je plastová, kruhová a má průměr (0,8 - 1,0) m a hloubku (1,8 - 2,0) m.  Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru (40 – 50) mm do hlavního řadu a dále budou napojeny na gravitační splaškovou kanalizaci.

Šachta může být  přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění).

U čerpací šachty je třeba umístit elektrickou skříňku (rozměry: v × š × h = 20 cm × 30 cm × 17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně (5 až 7) m od šachty, přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový piliřek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z el. rozvodu napojované nemovitosti (napětí 400 V).

Technické podmínky pro umístění čerpací šachty:

1) Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do čerpací šachty (nenapojují se dešťové vody!).

2) Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je  2,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.

3) Přístupnost místa z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty.

4) Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod. Přitom nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1,0 m.

 

Umístění revizní šachty, popřípadě čerpací stanice, gravitační i tlakové části přípojky bude upřesněno osobně s vlastníky připojovaných nemovitostí při jejich obchůzkách. 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V obrazeInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
zataženo 28 °C 16 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/19 °C
středa 17. 7. oblačno 25/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/15 °C
Užitečné odkazy
Kde nás najdete?