obec Rtyně
obecRtyně nad Bílinou
21. ROČNÍK RTYŇSKÝCH SLAVNOSTÍ ANEB JEDEME DÁL!

sobota 29. června 2024 od 13,00 areál fotbalového hřiště ve Rtyni nad Bílinou .  

Program ke stažení  

 

Uzavírka mostu ev. č. 25325-2 Malhostice (přes SMV I/63) od 30.4.2024 do 31.10.2024 
 
!Leden 2024 - zahájen bezplatný svoz směsných komunálních odpadů pro rok 2024 - žádáme občany, aby nádoby k vývozu dávali plné a využívali nádoby na tříděné odpady /sklo,papír, plasty, tuky, kovy/ na jednotlivých sběrných místech

Multifunkční sportovní hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Místo:  Obec Rtyně nad Bílinou

Majitel:  Obec Rtyně nad Bílinou

Provozovatel: Obec Rtyně nad Bílinou

Správce objektu: od března 2015 Alois Schwertner

I. Úvodní ustanovení

1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště /dále jen MSH/ upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity.

Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou.MSH slouží ke sportovním aktivitám především obyvatelům obce a spádových osad.Pokud není MSH plně využito,lze jej poskytnout k využití i zájemcům mimo obyvatel obce.Provoz na MSH organizuje správce,jehož ustanovuje ZO.

Uživatel MSH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu,dodržovat sjednanou dobu využití,předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.

II.Vstup do objektu MSH

1. Do objektu se vstupuje vrátky.

2. Klíči od objektu disponuje správce,který odpovídá za uzamčení objektu MSH v době jeho nevyužití.

3. Zájemci o hru /dále jen „hráči“/vstupují na MSH po prezentaci u správce.Za hráče je považován obyvatel obce Rtyně nad Bílinou a spádových osad (Velvěty,Kozlíky,Vrahožily,Sezemice a Malhostice) a dále osoba bez trvalého pobytu v obci.

III.Provozní režim MSH

1. K evidenci obsazenosti slouží plánovací tabule.Minimální hrací doba je 60 min.Hráči si mohou hrací dobu objednat u správce.

2. Pokud není hřiště obsazeno,je možné jej obsadit tím,kdo dřív přijde.Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno,mohou hráči pokračovat  ve hře vždy další hodinu.

3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10minut,může hřiště obsadit další zájemce.

4. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců,rozhoduje o tom,kdo hřiště obsadí,zásadně správce.V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci.

5.ZO Rtyně nad Bílinou může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu,např.za účelem pořádání turnaje apod.

IV.Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.

2. V prostoru hřiště je zakázáno kouřit,požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor,konzumovat jídlo,manipulovat s ostrými předměty,přemisťovat zařízení hřiště mimo místa k tomu stanovená.

3. Do prostoru hřiště se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách,tretrách,s podpatky),vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,vstupovat podnapilým osobám,vodit na hřiště jakákoli zvířata,vstupovat na plochu v in-line bruslích,na skateboardech,na kolech nebo s vozíky.

4. Každý uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí hřiště.

5. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (lavičky,za oplocením hřiště apod.)

6. Každý je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou.

V. Správce MSH

1. správce MSH je zejména povinen:

 • pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář
 • zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby
 • zajišťovat drobnou údržbu MSH
 • upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy
 • vést evidenci o návštěvnosti MSH
 • zajišťovat kontrolu úhrad za hru,respektive tuto úhradu dle platného ceníku od hráčů vybírat
 • předávat vybranou hotovost příslušnému pracovníkovi OÚ Rtyně n.B.

2. Správce je oprávněn:

 • kontrolovat totožnost hráčů v případech,kdy nejsou osobně známi
 • řešit spory při obsazování a využívání MSH
 • v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z hřiště nebo odmítnout poskytnout hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv,podnapilí apod.) 
 • v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz s tím,že s uživateli dohodne náhradní využití

VI. Provozní doba

1. Běžná provozní doba

letní provoz:  1.května do 30.září od 8,00 do 22,00 hod.

zimní provoz:  od 1.října do 30.dubna od 9,00 do 22,00 hod.

2. Provoz s umělým osvětlením

 - ovládáním osvětlení disponuje pouze správce MSH

3. Ostatní provozní podmínky

a) v letním období se předpokládá provoz podle viditelnosti. Záleží to vždy na dohodě hráčů se správcem

b) v zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota,srážky).Zde bere v úvahu též doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz.

VII. Ostatní ustanovení

1. Funkci správce vykonává příslušná osoba schválená Zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou.V době její nepřítomnosti určená osoba.

2. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené,byť i z nedbalosti,na zařízeních sportovního hřiště,popř.za škody způsobené užíváním hřiště na okolních nemovitostech.

3. Obec Rtyně nad Bílinou nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

Provozní řád MSH

Platí ode dne: 27.9.2006

Zpracoval: Marek Bula

Majitel: Obec Rtyně nad Bílinou

Provozovatel: Obec Rtyně nad Bílinou

Správce: Alois Schwertner,Rtyně nad Bílinou 45 /od března 2015/

Schválilo: Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou dne 27.9.2006

Provozní řád bude upravován dle potřeb. Kompetenci k úpravě má pouze Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou.

Příloha - Ceník

 • letní/zimní provoz ZDARMA pro děti i dospělé s trvalým pobytem na území obce a spádových osad
 • letní/zimní provoz ZDARMA pro děti do 16let bez trvalého pobytu na území obce
 • tenis /50,-Kč/1hodina
 • nohejbal, volejbal, malá kopaná /100,-Kč/1hodina  
 • jednorázové akce většího rozsahu a několikadenní akce-cena dohodou.
 • Uvedené prostory bude možné využívat denně dle příslušného týdenního rozpisu.

Důležitá telefonní čísla:

Obecní úřad Rtyně nad Bílinou 417 872 132

Správce hřiště: 724899996

Policie ČR: 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilní aplikace

V obrazeInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 30 °C 16 °C
středa 19. 6. zataženo 31/17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 30/20 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/16 °C
Užitečné odkazy
Kde nás najdete?