obec Rtyně
obecRtyně nad Bílinou

Obec Rtyně nad Bílinou se stala "Skokanem roku" 18.ročníku soutěže Skleněná popelnice 2021, kterou  pořádá Ústecký kraj a spol. EKO-KOM a.s. mezi 352 obcemi kraje. Ocenění každoročně přebírá  „Skokan roku“, tedy město či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže  získala naše obec, a to výrazným skokem z 39. místa z předchozího ročníku soutěže na místo 14. 

Děkujeme všem, kteří třídíte odpady!!!

 

 

AKTUÁLNĚ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1) od pondělí 6.6.2022 nové kontejnery na velkoobjemový odpad-na sběrném dvoře u obecního úřadu. 

 

2)Rozšíření služeb- NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO VE RTYNI NAD BÍLINOU - mezi č.p.16 a č.p.18 "Sezemická"ulice - kontejnery na papír, sklo a plast

 

3) LETNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ZAHÁJEN 12.5.2022 - 

Každý lichý čtvrtek do 29.9.2022 - souběžně s vývozem bionádob! Nádoby dávat plné!

 

4) ČTVRTEK 31.3.2022 - ZAHAJUJEME SVOZ BIOODPADŮ - nádoby dávat pravidelně k vývozu každých 14 dní!!!  

 

 

 

UZAVŘENÍ MOSTU Č.25817-2 VE RTYNI NAD BÍLINOU /NAD ŘEKOU/

16.8.2021 - 31.5.2022/ PRODLOUŽENÍ DO 31.8.2022

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí stavby!!! 

Termín dokončení stavby se bude prodlužovat- do 31.8.2022!!!!

Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

  Obec Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou č.p.34, 417 62 Rtyně nad Bílinou

Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí


Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů, (§9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvalit.
Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.Rozsah sociálně právní ochrany dětí


CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:
- v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
- v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku
- v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny                                                                       
- v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině


NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

• jejichž rodiče:
a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
• které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
• které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
• které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
• na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich  individuálních potřeb. Klienty podporují  v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.


OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.
Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.
Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.


KAM SE MOHU OBRÁTIT

• Magistrát města Teplice, Mírové náměstí 2970, 415 95 Teplice,
odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 3.a 4. patro
 

Úřední hodiny:
pondělí a středa  8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00 hod.
tel. 417 510 111

• Obecní úřad Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou č.p.34 , Rtyně nad Bílinou   
Obecní úřad Rtyně nad Bílinou je orgánem, který sleduje zda nedochází k  ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Magistrát města Teplice, Mírové náměstí 2970, 415 95 Teplice,  odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 3.a 4.patro.
 

Úřední hodiny:
Pondělí a středa  7.00 - 11.30,  12.30 - 17.00 hod.
tel.: 417 872 132
e-mail: rtyne@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 1. 1. 2031 Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

V obrazeInformace z našeho webu na chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
déšť 28 °C 19 °C
pátek 1. 7. prudký déšť 28/17 °C
Užitečné odkazy
Kde nás najdete?