Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ceník veřejného pohřebiště

 

CENÍK

 PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE RTYNI N.B.

platný od 1.1.2007

 

 

nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového místa


1.CENA ZA NÁJEM Z POZEMKŮ – HROBOVÉHO MÍSTA NA POHŘEBIŠTI

 

Výše nájemného je stanovena Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR, platným v době uzavření smlouvy jako cena regulovaná a činí 3,- Kč za 1m2 pronajatého místa ročně.

 


2.CENA SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM HROBOVÉHO MÍSTA NA POHŘEBIŠTI

 

Výše ceny za služby spojené s nájmem stanoví provozovatel pohřebiště na základě hospodaření hřbitova v předcházejícím roce na jedno pronajaté hrobové místo bez ohledu na jeho velikost.

Za jedno hrobové místo za rok je stanovena cena 110,- Kč.

 

OBECNÍ ÚŘAD VE RTYNI N.B. POSKYTUJE SLEVU NÁJEMCŮM HROBOVÝCH MÍST A STANOVUJE CENY TAKTO :

 

NÁJEMCE MÍSTA – V URNOVÉM HÁJI – cena za rok …... 30,- Kč

NÁJEMCE MÍSTA – HROBKA – cena za rok …………….... 50,- Kč

 

 

Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č.256/2001 Sb.o Pohřebnictví,ve znění pozdějších předpisů, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, zejména :

 

 

 • Údržba zeleně
 • Údržba hřbitovního zařízení
 • Sečení a úklid trávy
 • Likvidace odpadů
 • Vedení evidence hrobových míst
 • Informační služby

 

Vysvětlivky :

 

 • Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.

 

 • Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2 ( do 0,049 dolů, od 0,05 nahoru ).

 

 • Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být menší jak doba tlecí.

 

 • Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.

 

 • Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa sjednat a uhradit do konce tlecího období nové pohřbívaných lidských pozůstatků. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.

 

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek k provozování veřejného pohřebiště ve Rtyni nad Bílinou, Řádu veřejného pohřebiště a platného zákona.

 

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou na zasedání dne 20.12.2006.

 

 

Zodpovídá: Marek Bula
Vytvořeno / změněno: 21.12.2006 / 3.2.2007 | Zveřejnit od: 21.12.2006