Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Požární řád obce - schválen ZO dne 5.10.2016 /ke stažení zde/

Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2016 a 2017 - schválen ZO dne 7.9.2016 /ke stažení zde/

Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2018 a 2019 - schválen ZO dne 20.12.2017 /ke stažení zde/

Veřejnoprávní smlouva s obcí Žalany o spolupráci při zabezpečování požární ochrany /ke stažení zde/

 

Povodňový plán  obce Rtyně nad Bílinou - zpracovaný SESO v rámci projektu " Monitoring hladin,přenos dat a informací-protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje-II.etapa - schválen ZO 23.1.2013

/ke staženíí zde /naskenováno z tištěné podoby/- bez grafické části

Informace: Digitální povodňový plán obce bude zpracován spol.ENVIPARTNER s.r.o. na základě získané dotace do 31.3.2018

Důležité odkazy:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje http://www.hzscr.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Žalany http://www.sdhzalany.cz/

Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji http://www.kr-ustecky.cz/prevence-zavaznych-havarii-2015/d-1663476

Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí výrobního areálu Velvěty /naskenovaná brožura z června 2012 - ke stažení zde/

Metodická pomůcka pro zemědělce pro období žňových prací /ke stažení zde/

Povodňový plán Czech Aerosol a.s. Velvěty /ke stažení zde/

Povodňový plán Enaspol a.s. Velvěty /ke stažení zde/