Rtyně nad Bílinou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.1/2021,  kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (177.92 kB)                         

          

              Informace k odpadům:

   *Směsný komunální odpad - svozový den ČTVRTEK

od 5.října 2023 do 25.dubna 2024 zimní svoz odpadů - každý čtvrtek

      Harmonogram zimního svozu komunálního odpadu 5.10.2023 - 25.4.2024 (1.11 MB) 

 

   od čtvrtka 9.5.2024 do  26.9.2024 letní svoz odpadů - 1 x za 14 dní lichý čtvrtek - tzn. 2.5.2024 neproběhne již svoz

                    Harmonogram letního svozu komunálního odpadu 9.5.2024-26.9.2024  (771.63 kB)

Třiďte odpady, k vývozu dávejte pouze plné nádoby na směsný komunální odpad!

 

    *Nádoby na tříděný odpad -  aktuální seznam stanovišť  (1.16 MB)

 

*Velkoobjemový odpad -  na sběrném dvoře u obecního úřadu, od 6.6.2022 nové velkokapacitní kontejnery k dispozici celoročně - vždy nutná domluva předem!!!

Staré vanové nádoby dosloužily po několika desítkách let.

 

  • Rozšíření bezplatných služeb v oblasti tříděného odpadu:
  • Od 3.8.2022 nový kontejner spol. HELPTEX na textil, obuv, hračky  apod. naproti obecnímu úřadu
  • Od 12. května 2022 nové sběrné místo ve Rtyni nad Bílinou - mezi č.p.16 ač.p.18 - kontejnery na plast, papír ,sklo
  • Od prosince 2019 nádoby na použitý jedlý tuk a oleje - 2 stanoviště - u obchodu a naproti obecnímu úřadu ve Rtyni nad Bílinou.
  • Od ledna 2016  nově umístěny do jednotlivých místních částí Velvěty, Kozlíky, Sezemice, Malhostice a Vrahožily  na sběrných stanovištích  kontejnery na sklo!
  • Od 7.dubna 2016 jsou u budovy obecního úřadu a u obchodu k dispozici nově kontejnery na drobné kovy

                        *Nebezpečný odpad 2x ročně mobilní svoz:

  • jarní svoz - sobota ... .... 2024  
  • podzimní svoz - sobota ........2024  

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ ZA ROK 2024 SVOZOVÝ DEN – KAŽDÝ ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

28. března 2024

11. dubna 2024

25. dubna 2024

09. května 2024

23. května 2024

06. června 2024

20. června 2024

04. července 2024 

18. července 2024

01. srpna 2024

15. srpna 2024

29. srpna 2024

12. září 2024

26. září 2024

10. října 2024

24. října 2024

07. listopadu 2024

21. listopadu 2024

Důležité upozornění! Je nutné dávat nádobu k vývozu během celého svozového období březen – listopad tj. 1 x 14 dní. Kdo tuto službu nebude plně využívat, bude mu nádoba odebrána.

Zájemci o bionádoby jsou povinni nahlásit skutečnost na příslušné svozové období nejpozději do konce března kalendářního roku kvůli objednání a dovozu nádob před zahájením svozu.

Na bionádoby se uzavírá smlouva o výpůjčce /nádoba zůstává ve vlastnictví svozové firmy/.