Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Důležité

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
ÚZSVM Teplice -AUKČNÍ VYHLÁŠKA č.. EAS/UTP/031/2020 k.ú. Velvěty 19.03.2020 07.04.2020
Vláda ČR - Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest od 19.3.2020 0,00 19.03.2020
KÚÚK - Opatření obecné povahy - „I/8 Sanace betonových povrchů + odstranění graffiti, Zárubní zdi pod odbočkou na Ohníč - DODATEK“ 17.03.2020 02.04.2020
Vláda ČR - Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV 16.03.2020
Mimořádné opatření - Uzavření Mateřské školy Rtyně nad Bílinou od 17.3.2020 do odvolání 16.03.2020
Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost od 16.3.2020 do odvolání 16.03.2020
Usnesení vlády ze dne 12.3.2020 - NOUZOVÝ STAV 12.03.2020
Finanční příspěvek pro občany 65+ pro rok 2020 19.12.2019 30.09.2020
MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY doplnění - kůrovcová kalamita 11.12.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY doplnění - kůrovcová kalamita 02.09.2019 31.12.2022
ÚZSVM - aktualizovanÿ seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 21.08.2019
KÚÚK OŽP a Zem - Informace Vrácení dokumentace vlivů na ŽP záměru PH Park Teplice včetně odkazu 18.06.2019
MZE - Veřejná vyhláška -OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita 04.04.2019 31.12.2022
MVČR - informování občanů - Občan na úřadě - důležitý odkaz 01.02.2019
SENIOR PAS 2019 pro občany obce Rtyně nad Bílinou a spádových místních částí - Dům kultury Teplice 01.01.2019 31.12.2021
GDPR - Změna mailové adresy úřadu 06.08.2018
Povinnosti majitelů psů - důležité informace 01.01.2018
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2015 - 2026 - odkaz 11.03.2016
Česká telekomunikační infrastruktura - existence nadzemních a podzemních sítí - leták 13.01.2016
Nařízení Statutárního města Teplice - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 03.03.2015
Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí 05.02.2015

Formuláře ke stažení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Ostatní dokumenty

Usnesení zastupitelstva obce + pozvánky, harmonogram

Hospodaření obce a MŠ - výkazy /Rozpočet, Střednědobý výhled, Závěrečný účet obce, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha atd.

Výroční zpráva 106/1999

Pozemky - záměry prodeje, pronájmů, bezúplatných převodů + obnova katastrálních operátů

Volby 2018 - 2022

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od 2016 - nad 50 000,-Kč

Protipovodňová opatření obce Rtyně nad Bílinou

GDPR

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Fotografie a videozáznamy na akcích obce Rtyně nad Bílinou 25.05.2018
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK