Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VÝZVA OBČANŮM 65+

Typ: ostatní | náš tip
kteří si dosud nevyzvedli příspěvek ve výši 1 000,-Kč pro rok 2019. Poslední termín výplaty příspěvku je pondělí 30.9.2019

Pravidla pro čerpání finančního daru pro seniory obce Rtyně nad Bílinou na rok 2019. (dále jen „Pravidla“)

 

Pravidla upravují, v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, možnosti a postup při poskytnutí finančního daru pro seniory v obci Rtyně nad Bílinou ve výši 1000,- Kč na rok 2019. Účelem finančního daru je zkvalitnit seniorům životní potřeby (např. léky, doprava k lékařskému vyšetření, dietní potraviny apod.). Pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou  na veřejném zasedání dne 12. 9 2018.

 

Žadatelem o finanční dar může být pouze fyzická osoba starší 65 ti let trvale žijící v obci Rtyně nad Bílinou a spádových místních částech Velvěty, Kozlíky, Malhostice, Sezemice a Vrahožily, která splňuje následující podmínky:

 

a) v obci je přihlášena k trvalému pobytu a prokazatelně se v obci zdržuje nejméně 10 měsíců v roce,

b) v roce 2019 dovršila 65 let svého života.

 

Formulář musí obsahovat (viz. příloha č. 1):

 

a) jméno a příjmení,

b) bydliště,

c) datum narození

d) čestné prohlášení

 

Finanční dar bude po vyplnění formuláře a vlastnoručním podpisem žadatele vyplacen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Finanční dar nelze převádět do jiného rozpočtového roku. Na finanční dar nevzniká právní nárok.

Termínem pro vyplácení finančního daru budou úřední hodiny obecního úřadu Rtyně nad Bílinou v období od pondělí 7. 1. 2019 do pondělí 30. 9. 2019.

 

 

Ve Rtyni nad Bílinou dne 12. 09. 2018 

 

Marek Bula                                                                          Jaroslav Liška

místostarosta obce                                                             starosta obce

 

Příloha č. 1

 

VYPLACENÍ FINANČNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 

 

BYDLIŠTĚ

 

 

DATUM NAROZENÍ

 

 

ČESTNÉ PRIHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ

 

Tímto čestně prohlašuji, že jsem seznámil/a s pravidly pro čerpání finančního daru pro seniory obce Rtyně nad Bílinou. Toto čestné prohlášení je nedílnou přílohou pokladního dokladu, kde jsem uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

 

DATUM PŘEVZETÍ

 

 

PODPIS

 

 


Vytvořeno: 9. 9. 2019
Poslední aktualizace: 9. 9. 2019 12:17
Autor: